Żyjemy w kulturze obrazkowej. Bez względu na to czy nam się to podoba, czy nie, wizualność i obraz zdominowały wszystkie sfery życia współczesnego globalnego społeczeństwa, począwszy od życia prywatnego jednostek, po międzynarodową politykę, a nawet konflikty zbrojne.

Jak zobaczyć świat to autorski, przystępny i niezwykle sugestywny przewodnik po współczesnej kulturze wizualnej, ułatwiający świadome poruszanie się w świecie, który w stopniu dotychczas niespotykanym jest współtworzony przez obrazy. Autor książki, Nicholas Mirzoeff, to badacz kultury wizualnej z New York University i zaangażowany krytyk społeczny.

Opisywane przez niego cyfrowe, miejskie, globalne społeczeństwo przekształca dotychczasowe formuły i gatunki obrazów, takie jak choćby autoportret, w nowy, własny język (tworząc na przykład najbardziej demokratyczne wcielenie autoportretu – selfie).

Technologie wizualne służą jednak nie tylko działaniom oddolnym, progresywnym czy wywrotowym, ale również – a może przede wszystkim – władzy, która od XIX wieku konsekwentnie przekształca wizualność w przestrzeń prowadzenia polityki i działań wojennych. Szczytowym przejawem tego dążenia rządów światowych mocarstw jest wojskowy dron: latająca kamera wyposażona w rakietę, umożliwiająca zdalne zabijanie. 

Czy nam się to podoba czy nie, powstające właśnie społeczeństwo globalne jest społeczeństwem wizualnym.

Ponad czterdzieści lat po słynnych Sposobach widzenia Johna BergeraNicholas Mirzoeff przedstawia najbardziej aktualny podręcznik krytycznego widzenia świata, pozwalający nam „zobaczyć świat” na nowo i zachęcający do otwierania oczu innym.

Współwydawcą książki jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie