„Proponowany podręcznik spełnia wszelkie naukowe i merytoryczne

standardy, jakich wymagamy od książek. Autor wykazał się tu pełnym profesjonalizmem

i kompetencją…”.

prof. dr hab. Marek Garbicz (Szkoła Główna Handlowa)

„…książka ma charakter podręcznika akademickiego z zakresu mikroekonomii,

przeznaczonego dla studentów uniwersyteckich studiów ekonomicznych

[…]

…nie odbiega od międzynarodowych standardów podręczników z zakresu

ekonomii, zwłaszcza podręczników anglojęzycznych”.

prof. dr hab. Marek Rekowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)