Niełatwe 120 lat historii lokalnych i regionalnych periodyków stało się przedmiotem szczegółowych badań prasoznawczych, medioznawczych i kulturoznawczych przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi metodologicznych.

Książka stanowi cenne źródło inspiracji do dalszych studiów oraz bogate źródło wiedzy dla socjologów, prasoznawców, dziennikarzy, etnografów i kulturoznawców, i to zarówno studentów, jak i absolwentów wymienionych dyscyplin. Z pewnością zainteresuje również i mieszkańców ziemi sądeckiej, badaczy problematyki regionalnej oraz redaktorów regionalnych czasopism.

prof. zw. dr hab. Tomasz Goban - Klas