Książka została napisana w języku polskim, co istotnie zwiększa grono polskich odbiorców. Owa praca ma wiele zastosowań i skierowana jest do różnych czytelników zainteresowanych teorią, jak i praktyką tłumaczeń. Niektóre rozdziały w tej publikacji mogą służyć zarówno doświadczonym, jak i mniej doświadczonym tłumaczom, językoznawcom, dydaktykom przedmiotu, a także studentom przygotowującym się do egzaminu, testu czy kolokwium z przedmiotów takich jak wstęp do przekładoznawstwa lub teoria przekładu. Praca stanowi praktyczny, jak i teoretyczny wstęp do translatoryki. Chciałbym, aby ta książka zachęcała do refleksji, badania w zakresie przekładu, zastosowania teorii w praktyce oraz samej świadomości istnienia tej młodej dziedziny badań. Celem publikacji jest zarysowanie umiejętności i wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej, jaką musi posiąść tłumacz, który – taką mam nadzieję – zastosuje utrwaloną wiedzę w procesie tłumaczeniowym. Materiał w książce został zorganizowany w czterech rozdziałach, które obejmują praktyczną (rozdział 1), teoretyczną (rozdział 2), jak i specjalistyczną (rozdział 3 oraz rozdział 4) wiedzę, dotyczącą procesu tłumaczeniowego. Taka organizacja pracy odzwierciedla przekonanie, iż główną funkcją poszczególnych rozdziałów jest ‒ z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia – opis i wyjaśnienie procesu tłumaczeniowego.