ISBN:9788365744043

Podstawowe rynki rolne w Polsce. Przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju

Autor: Dariusz Czakowski Andrzej Czyżewski

Wydawnictwo: Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy

Stron: 263

Opłacalność: 8.53 zł/100 stron

Intencją Autorów niniejszej monografii naukowej jest próba dopełnienia literatury przedmiotu o nowatorskie opracowanie, łączące w sobie wielowątkową analizę oraz ocenę skutków oddziaływania akcesji na kształtowanie się relacji popytowo-podażowych na podstawowych rynkach produktów rolnych, z perspektywy długiego okresu badawczego. Realizacja powyższych zamierzeń, wymaga konkretyzacji celu głównego niniejszej monografii, który stanowi: określenie relacji zasobowych, cenowych oraz efektywnościowych na podstawowych rynkach produktów rolnych w Polsce w okresie przed akcesją do Unii Europejskiej (1994–2003) oraz po niej (2004–2013) i ich porównanie. Osiągnięciu powyższego zamiaru posłuży realizacja następujących celów szczegółowych: identyfikacja charakteru oddziaływania uwarunkowań makroekonomicznych na poziom konkurencyjności rynków produktów rolno-spożywczych; wskazanie zasobowych uwarunkowań krajowej produkcji rolnej oraz tendencji w jej kształtowaniu się; określenie determinant krajowego popytu na podstawowe produkty rolne; rozpoznanie tendencji w kształtowaniu się realnych cen skupu na podstawowych rynkach produktów roślinnych oraz zwierzęcych; identyfikacja podobieństw i rozbieżności pomiędzy kształtowaniem się podstawowych zmiennych bilansowych oraz realnych cen skupu na poszczególnych rynkach produktów rolnych; eksploracja i porównanie efektywności gospodarstw rolnych, specjalizujących się w wytwarzaniu podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 22.44 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
22.58 zł ebuczek.pl
mobi epub
22.58 zł ebuczek.pl
pdf
22.44 zł vagabook.pl
pdf
23.10 zł litres.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
24.75 zł ibuk.pl
pdf
29.37 zł swiatebookow.pl
pdf
29.70 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Podstawowe rynki rolne w Polsce. Przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju"