ISBN:9788365947079

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz

Autor: Iwona Romańczuk, Maria Rzewnicka

Wydawnictwo: INFOR

Oszczędzasz: 23%

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wiele wątpliwości i pytań z tym związanych. Z myślą o nich powstał praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierający wiele rozwiązań i wyjaśnień.

O praktyczności komentarza świadczą:

• liczne przykłady wyjaśniające aktualne problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz wprowadzoną reformą w tym zakresie;

• szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadami komunalnymi;

• praktyczne wzory regulaminów, uchwał, umów;

• omówienie błędów w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

• aktualne orzecznictwo sądów powszechnych oraz organów nadzorujących i kontrolujących jednostki samorządu terytorialnego;

• instrukcja, jakich formalności należy dopełnić i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności uregulowanej w ustawie.

Autorki komentarza omawiają aktualne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jednostki odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Proponują rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań powstających w związku ze stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z wprowadzoną od 1 lipca 2017 r. „rewolucją śmieciową”.

Książka ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.:

• wzór regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

• wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

• wzór decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

• wzór uchwały rady gminy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Dzięki publikacji można dowiedzieć się:

• Jaki wpływ będzie miało nowe rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów na dotychczas obowiązujące umowy niedostosowane do rozporządzenia?

• Kiedy można stosować okres przejściowy dla nowych rozwiązań wprowadzonych od 1 lipca 2017 r.?

• Kto ma dostosować nowe oznaczenia pojemników oraz kto poniesie koszty dostosowania?

• Czy i w jaki sposób należy oznaczyć worki stosowane w selektywnej zbiórce odpadów?

• Jakich błędów uniknąć, tworząc regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy?

• Jak skonstruować prawidłową uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu?

• Czy gmina może w drodze aktu prawa miejscowego przenieść obowiązek utrzymania czystości przystanków komunikacyjnych na inny podmiot np. na użytkownika terenu?

• Jak długo należy przechowywać umowy i dowody opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?

• Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu jedynie na odbieranie odpadów komunalnych?

• Jakie kryteria wyboru RIPOK-u należy przyjąć, gdy w regionie są dwie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych?

• Czy w obowiązującym stanie prawnym rada gminy może uzależniać wysokość pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby osób w gospodarstwie domowym?

• Jak i w jakim zakresie należy stosować do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisy ustawy o odpadach?

• Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zorganizować przetarg w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku organizowania przetargu na nieruchomości w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne?


Iwona Romańczuk – radca prawny, wcześniej pracownik administracji samorządowej. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i samorządowego. Specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest autorką publikacji o tej tematyce. Obecnie jest także redaktorem prowadzącym w Wydawnictwie INFOR.

Maria Rzewnicka – radca prawny, a także pracownik samorządowej spółki prawa handlowego powołanej do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzi również kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie ochrony konkurencji oraz problematyce szeroko pojętej działalności gospodarczej, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. 

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.66 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 92.12 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
92.12 zł gandalf.com.pl
pdf
93.26 zł ebuczek.pl
pdf
od 85.82 zł
(dla stałych klientów)
95.36 zł ebookpoint.pl
pdf
101.32 zł woblink.pl
pdf
od 14.90 zł
(dostęp online)
101.32 zł ibuk.pl
pdf
107.30 zł zinamon.pl
pdf
  71.52 zł
w programie Nexto Premium
110.86 zł nexto.pl
pdf
119.20 zł publio.pl
pdf
119.20 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz"