ISBN:9788366010277

Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji

Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej

„Przedstawiony do recenzji tom jest przykładem owocnego dyskursu wielu naukowców, kolejną próbą odczytania ludzkiego fenomenu, jakim jest dialog, jego różnych konceptualizacji i możliwości doświadczania. Jest to bogate treściowo, wieloautorskie opracowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktycznym, mieści się w obszarze, między innymi, teorii wychowania, filozofii dialogu, pedagogiki dialogu i jej różnych wymiarów, pedagogiki medialnej, pedagogiki szkolnej. Złożoną i zróżnicowaną problematykę tomu organizuje tytułowa formuła: ŤPomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacjiť. Dotyka ona istoty procesu wychowania, interakcji, intersubiektywnego statusu międzyludzkiej przestrzeni styczności, która – mimo swej mikroskali – może mieć wielką moc kreacyjną dla uczestniczących w niej podmiotów. Stąd potrzeba wielostronnego namysłu nad problemem szeroko rozumianych napięć i dysonansów ujmowanych w kontekście obecności/nieobecności dialogu w przestrzeni edukacyjnej”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Józefy Bałachowicz

„Lektura poszczególnych rozdziałów składających się na pracę zbiorową nie tylko uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w różnych obszarach polskiej pedagogiki i praktyki edukacyjnej, lecz także, jak wielki potencjał da się przez to wyzwolić. W tym kontekście należy sobie tylko życzyć, żeby jak najwięcej pedagogów – tak teoretyków, jak i praktyków – weszło w kontakt z tą publikacją i dzięki niej odkryło dla siebie skarb dialogu edukacyjnego [...]. Od strony merytorycznej należy stwierdzić, że zbiór został poświęcony ważnej problematyce – dialogowi jako Ťintersubiektywnej przestrzeni pomiędzyť i dialogiczności w teorii i praktyce pedagogicznej. Zgromadzone teksty reprezentują zróżnicowane punkty widzenia, które wzajemnie się dopełniają i wzbogacają rozumienie całości. Z pewnością problematyka nie została wyczerpana i może stanowić przedmiot dalszych eksploracji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych”.

Z recenzji dr hab. prof. UKSW Dariusza Stępkowskiego

Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 21.58 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
21.58 zł vagabook.pl
pdf
21.84 zł litres.pl
pdf
23.14 zł swiatebookow.pl
pdf
23.14 zł swiatebookow.pl
pdf
23.16 zł gandalf.com.pl
pdf
23.40 zł zinamon.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
26.00 zł ibuk.pl

E-booki podobne do "Pedagogika dialogu. Pomiędzyw intersubiektywnejprzestrzeni edukacji"