Mamy nadzieję, że przedstawione w publikacji treści okażą się inspirujące dla praktyków, badaczy, a także studentów pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki czy polityki społecznej. Mamy świadomość, że książka nie wyczerpuje złożonej problematyki zarysowanych tu kwestii/problemów społecznych. Traktujemy ją jako wstęp do refleksji na temat zadań stawianych przed przedstawicielami służb społecznych w zmieniającej się rzeczywistości. Zadań, których rozwiązanie wymaga z jednej strony odwołań do tradycji, a z drugiej wprowadzania innowacyjnych działań. Przede wszystkim zaś – zaangażowania i współpracy między instytucjami i organizacjami nastawionymi na wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Naszym zamierzeniem jest także, by opublikowane tu artykuły stały się zalążkiem do wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami. Uwzględnienie obu podejść pozwoli, w naszej opinii, na zoptymalizowanie projektowania działań pomocowych. Ze Wstępu