Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym

Autor: Beata Zyznarska-Dworczak

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stron: 369

Opłacalność: 8.06 zł/100 stron

Rachunkowość podlega nieustannym procesom ewolucyjnym. Od lat jej rozwój jest stymulowany przez rozwój gospodarczy, a także rozwój społeczny i środowiskowy. W ostatnich dekadach proces ewolucji rachunkowości nabrał większego tempa, na co wpłynęła w szczególności koncepcja rozwoju zrównoważonego. Szybkość zmian działań praktycznych i badań naukowych w zakresie rozwoju zrównoważonego nie pozwoliła dotychczas na jednoznaczne wskazanie roli rachunkowości w tym obszarze. Przeprowadzone w niniejszej rozprawie rozważania wypełniają lukę badawczą dotyczącą wykorzystania rachunkowości przedsiębiorstwa na potrzeby rozrachunku przedsiębiorstwa z tytułu jego ekonomicznej, społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Autorka analizuje przesłanki rozwoju rachunkowości na potrzeby sprawozdawczości z dokonań przedsiębiorstwa zrównoważonego oraz zarządzania nim w świetle teorii pozytywnych i normatywnych, a następnie podejmuje próbę konceptualizacji rachunkowości zrównoważonej. W konstruowaniu ram koncepcyjnych autorka przyjmuje założenie, iż rachunkowość zrównoważona może niezmiennie stanowić bazę normatywną, odwzorowującą społeczno-ekonomiczne zjawiska gospodarcze z uwzględnieniem ochrony środowiska, oddziaływania społecznego i etycznych zasad komunikowania informacji. Ramy koncepcyjne ukazują sposób integrowania rachunkowości zrównoważonej ze stosowanym przez przedsiębiorstwo systemem rachunkowości finansowej i zarządczej organizacji w celu generowania informacji finansowych i niefinansowych o stopniu realizacji zasad rozwoju zrównoważonego. Ramy koncepcyjne kreują także rolę rachunkowości zrównoważonej w kształtowaniu społecznych relacji z interesariuszami przedsiębiorstwa. Poprzez właściwe ukierunkowywanie instytucjonalizacji praw i obowiązków kluczowych interesariuszy organizacji, a także sankcjonowanie norm i wartości moralnych w komunikowaniu dokonań, wspierają faktyczną legitymizację działalności związanej z realizacją zasad rozwoju zrównoważonego.

Najlepsza cena: Ebuczek
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.16 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 29.74 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
35.00 zł litres.pl
mobi epub
29.74 zł ebuczek.pl
pdf
30.10 zł gandalf.com.pl
pdf
31.15 zł swiatebookow.pl
pdf
31.50 zł zinamon.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
35.00 zł ibuk.pl

Beata Zyznarska-Dworczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym"