Autor przedstawia m.in. tajną misję dyplomatyczną Tadeusza Kościuszki oraz relacje Kajetana Węgierskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza z ich podróży po Stanach Zjednoczonych i spotkań z ówczesnymi osobistościami amerykańskimi.

Autor okładki: Marcin Labus


SPIS TREŚCI

Od Autora

PIERWSI POLACY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Początki osadnictwa polskiego

W oczach historyków i polityków

POLACY W WOJNIE O NIEPODLEGŁOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Tadeusz Kościuszko

Kazimierz Pułaski

Mniej znani bohaterowie

POLSKA I STANY ZJEDNOCZONE W XVIII WIEKU

Polska a amerykańska wojna o niepodległość

Stany Zjednoczone wobec Konstytucji 3 maja

Stany Zjednoczone a rozbiory Polski

Amerykanie w Polsce XVIII wieku

Generał Charles Lee

Amerykanin sekretarzem Stanisława Augusta

John Paul Jones

Joel Barlow