STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2021

 

„Przepisy 2021” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw:

 

–        ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

–        ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

–        ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

–        ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

–        ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

–        ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

–        ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

–        ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

–        ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

–        ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych

–        ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

 

Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, duży format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz zbiorczy. Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

 

Publikacja wskaże Ci m.in.:

 

- informacje dotyczące prawa karnego materialnego, proceduralnego, prawa karnego wykonawczego

- informacje dotyczące prawa karnego skarbowego

- informacje dotyczące prawa wykroczeń i postępowania wykroczeniowego

- informacje dotyczące opłat w sprawach karnych, przeciwdziałania narkomani i wychowania w trzeźwości

- informacje dotyczące postępowania w sprawach nieletnich

- informacje dotyczące instytucji świadka koronnego

 

 

Szczególnie pomocna dla:

– studentów i wykładowców

– osób przygotowujących się do egzaminów

– aplikantów

– osób ceniących sobie wyjątkowy format oraz przystępną cenę