Prawo cywilne 2022 – nie tylko dla studentów prawa Zbiory obowiązujących przepisów prawnych powszechnie goszczą w biblioteczkach studentów prawa, aplikantów i praktyków. Znajomość prawa cywilnego przydaje się także w wielu codziennych sytuacjach: reklamacja towaru, kupno mieszkania, kredyt hipoteczny... Niezależnie od tego, czy z "cywilem" stykasz się zawodowo, czy prywatnie – w publikacji Wydawnictwa Od.Nowa znajdziesz całą niezbędną Ci wiedzę. Bieżąca treść w funkcjonalnym wydaniu Opracowanie przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Kaszok przedstawia bieżące przepisy prawa cywilnego (stan prawny: styczeń 2019). Przejrzysty układ graficzny i obszerne komentarze redakcyjne znacznie ułatwią Ci pracę z książką: zmiany dokonane w treści ustaw oraz artykuły, które dopiero oczekują na wejście w życie, zostały stosownie wyróżnione. Całość uzupełniono skorowidzem, który błyskawicznie wskaże Ci każdy poszukiwany ustęp. Prawo cywilne 2022 – zawartość zbioru Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Kodeks postępowania cywilnego Prawo prywatne międzynarodowe Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Ustawa o własności lokali Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie KC Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa o prawach konsumenta Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych