• Jaki jest stosunek Kościoła do pytań intelektualnych i kulturowych naszych czasów?
• Jak kształtuje się relacja między wiarą a rozumem?
• Czym uzasadniać wiarygodność Objawienia?

Opisując wyzwania stojące przed teologią fundamentalną, ks. prof. Henryk Seweryniak odnosi się do najnowszych wydarzeń i publikacji. Swój podręcznik konstruuje w sposób przejrzysty i klarowny, często odwołując się do autentycznych przykładów. Uzupełnienie wykładu stanowią ćwiczenia, pozwalające lepiej zrozumieć materiał i przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na praktykę. (Opis pochodzi od wydawcy).