Według Deloitte Access Economics zawody wymagające wielu umiejętności miękkich będą stanowić 66 proc. wszystkich miejsc pracy do 2030 roku. Dla 77 proc. pracodawców umiejętności miękkie są równie ważne jak umiejętności twarde, a 67 proc. menedżerów HR zatrudni kandydatów z silnymi umiejętnościami miękkimi, nawet jeśli ich umiejętności twarde są słabe. W wielu przedsiębiorstwach zauważono, że najbardziej innowacyjni i produktywni pracownicy to osoby o wysokim poziomie umiejętności miękkich. Nauka tych kompetencji, mimo oczywistych korzyści osobistych i zawodowych, przez lata pozostawała wyzwaniem ze względu na braki w zakresie ich jednolitego usystematyzowania. Modelowa propozycja dr. Mateusza Grzesiaka, konsultanta, wykładowcy i psychologa, stanowi ważny krok w kierunku zdefiniowania i klasyfikacji całej dziedziny, jak i poszczególnych umiejętności miękkich.