Postęp techniczny i technologiczny w zakresie metod i przyrządów pomiarowych jest ostatnio bardzo duży. Przyrządy analogowe pozostają nadal w powszechnym użyciu, bo mają wiele zalet. Intensywnie rozwijana jest jednak oferta przyrządów cyfrowych, korzystających z wzorców laserowych i inkrementalnych. Metrologom pozostaje zatem śledzić na bieżąco aktualną ofertę rynkową i światowe trendy. Niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych nowych modelach i typach przyrządów pomiarowych do specjalistycznych zastosowań. Używane w tym podręczniku poprawne słownictwo techniczne, nowoczesna forma zapisu wyników pomiarów, równań, liczb i dat może być kartą przetargową na rynku pracy uważnego Czytelnika, a także przewodnikiem redakcyjnym dla wydawców – nie tylko technicznych. Z publikacji tej mogą korzystać studenci uczelni technicznych i kierunków okołotechnicznych, projektanci, konstruktorzy, serwisanci i użytkownicy maszyn rolniczych, budowlanych, komunalnych, dźwignicowych itp. Przy najczęściej stosowanych pojęciach metrologicznych podano ich odpowiedniki angielskie i niemieckie, co czyni tę książkę jedyną w swoim rodzaju. Podręcznik składa się z 15 rozdziałów, które w sposób logiczny i chronologiczny przybliżają wiedzę z metrologii technicznej, przede wszystkim na temat wielkości geometrycznych.