Oddana w ręce Państwa publikacja Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych i regionalnych jest efektem prac zespołu pracowników naukowych oraz doktorantów, który miał na celu zbadanie różnych aspektów pojęcia „kryzysu” we współczesnym świecie. Termin „kryzys”, jest chyba jednym z najczęściej stosowanych pojęć-wytrychów, spotykanych w języku współczesnej publicystyki ekonomicznej i społecznej. „Kryzys” stanowi też niewątpliwie jeden z kluczowych terminów określających realia polityczne, ekonomiczne ispołeczne świata u progu trzeciego tysiąclecia. Pojęcie to pojawia się w rozmaitych kontekstach, zarówno w popularnej prasie wysokonakładowej, jak i w poważnych rozprawach naukowych. Sam termin „kryzys” jest bardzo różnorako pojmowany i ciągle toczą się spory odnośnie znaczenia i zakresu tego pojęcia. Problem polega na tym, iż kryzysy można rozpatrywać z wielu punktów widzenia, ponieważ jest to proces dotyczący wszystkich aspektów ludzkiej egzystencji i w istotny sposób na nią wpływający. Rzutuje to na postrzeganie zjawiska kryzysu przez polityków, badaczy i specjalistów, którzy w swoich analizach przyjmują różne perspektywy teoretyczne.