Umowa zlecenie to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia, co ma swoje uzasadnienie. Jest ona szczególnie korzystna dla przedsiębiorcy, który nie ponosi znaczących kosztów z niej wynikających, jak i dla pracownika, który może cieszyć się elastycznością zatrudnienia.  Publikacja odpowiada m.in. na pytania: Jakie wady i zalety ma tego rodzaju umowa i dlaczego określana jest mianem “umowy śmieciowej”?  W jaki sposób ustalać minimalną stawkę godzinową oraz jak dokumentować przepracowane godziny?  Jakie składki zobowiązany jest opłacać zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca? Na jakich zasadach zleceniobiorca może przystąpić do PPK oraz jak należy rozliczać wpłaty? A także wiele innych kwestii rozłożonych na czynniki pierwsze i wytłumaczonych w atrakcyjny sposób na bazie licznych przykładów.