Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą Zobowiązany jest do naliczania składek społecznych oraz zdrowotnych i wpłacania ich do ZUS. Składki są znacznym obciążeniem firmowego budżetu, jednak przepisy przewidują różnego rodzaju ulgi w opłacaniu ubezpieczeń ZUS-u. Autorki w niniejszej publikacji poruszają najważniejsze zagadnienia dotyczące ubezpieczeń przedsiębiorcy w ZUS, w zakresie: ulg i preferencji w opłacaniu składek, okresowych obowiązków względem ZUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, rozliczenia ubezpieczenia tzw. osoby współpracującej, prawa do zasiłków ZUS.