TOP 10 Grudzień 2022 - bony świąteczne i inne zagadnienia, to zestawienie najciekawszych artykułów z zakresu płac, prawa pracy. W naszej publikacji szczegółowo omawiamy tematy dotyczące różnic w wyliczeniu oskładkowania i opodatkowania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Dodatkowo podpowiadamy jak prawidłowo ustalić minimalną podstawę zasiłku. Omawiamy dodatkowo zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego. Opracowanie pozwoli na poznanie sposobów wyliczania wynagrodzenia przysługującego za przepracowaną część miesiąca. Publikacja przybliży także temat odpowiedzialności porządkowej pracowników i możliwość nałożenia na nich kar przewidzianych w kodeksie pracy. W opracowaniu znajdują się także wyjaśnienia kwestii rozliczania bonów dla pracowników i prezentów świątecznych.