O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Spis treści

9 Waldemar Kowalski Wstęp 11 Tabula gratulatoria 13 Anna Kądziela Bibliografia prac profesor Jadwigi Zuzanny Muszyńskiej za lata 1973-2015

Wspólnoty terytorialne, stanowe i etniczne 25 Henryk Samsonowicz W poszukiwaniu starożytnego rodowodu 31 Henryk Gmiterek Żydowska gmina w Parczewie w XVI-XVII wieku 41 Jacek Pielas Urzędnicy grodzcy sandomierscy w pierwszej połowie XVII wieku 51 Janusz Łosowski Więzi społeczne w świetle testamentów chłopów polskich w XVI-XVIII wieku 59 Franciszek Leśniak Frochtarze skarbu królewskiego i właściciele cegielni w podkrakowskich Dębnikach w XVIII wieku

Społeczności i instytucje Kościoła 73 Dominika Burdzy Uposażenie instytucji kościelnych Sandomierza w XVI stuleciu 93 Zbigniew Anusik, Małgorzata Karkocha Z dziejów parafii Rembieszyce w XV-XVIII wieku 111 Danuta Piątkowska Ślady patriotyzmu nowojorskiej Polonii

Wzory i antywzory 123 Krzysztof Bracha O poczęciu i dziewictwie Marii w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza 137 Janusz Hochleitner Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich a średniowieczny kult eucharystyczny na Warmii 147 Beata Wojciechowska Kanoniczno‑moralne aspekty małżeństwa w świetle anonimowego traktatu „Summa matrimonii” 157 Krystyna Kujawińska Courtney Szesnastowieczny kult Lukrecji w Polsce na tle kultury europejskiej 171 Waldemar Kowalski Za co umierał John Ogilvie SI? Męczeństwo, herezja i działalność antypaństwowa w Szkocji przełomu XVI/XVII wieku 181 Ewa Danowska O porwaniu panny w dawnej Polsce

W kręgu kultury elit 191 Stefan Gąsiorowski Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska 201 Marian Chachaj Pochodzenie, edukacja i początki kariery biskupa Pawła Piaseckiego 209 Magdalena Ujma Testamenty Szymona i Elżbiety Boguszów z 1644 roku. Z problematyki majątku ormiańskich mieszczan lwowskich 219 Marta Pieniążek-Samek O rzeczach „u śp. J[ana] Ks[iędza] Konrada kanonika kieleckiego zastawionych”

Gospodarstwo w staropolskich poradnikach 229 Sylwia Konarska‑Zimnicka Ekonomia a gwiazdy podług wybranych almanachów krakowskich doby przedkopernikańskiej 241 Dariusz Dolański Obraz stosunków społecznych w majątku ziemskim w staropolskich poradnikach 253 Bogdan Rok Staropolskie kalendarze gospodarskie

Wojna i polityka 267 Wojciech Iwańczak Wojny husyckie w nowszej historiografii – zagadnienia wybrane 277 Mirosław Nagielski Wydatki skarbu koronnego na wojsko koronne w latach 1652-1655 287 Tadeusz Srogosz Funkcjonowanie hiberny w województwie sieradzkim (do końca XVII wieku) 297 Wojciech Kęder Wizyta cara Piotra I w Królewcu w 1697 roku w świetle depesz papieskiego Sekretariatu Stanu 305 Indeks osób XX

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 17,86

Formaty Cena Księgarnia
pdf
17,86 zł gandalf.com.pl
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
18,08 zł ibuk.pl
pdf
23,20 zł zinamon.pl
pdf
23,25 zł ravelo.pl
pdf
23,25 zł swiatebookow.pl

E-booki podobne do "O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej"