Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości

Autor: Monika Łada

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Stron: 246

Opłacalność: 7.62 zł/100 stron

Głównym celem pracy jest próba skonstruowania modelu identyfikacji i pomiaru relacji z klientami w metodach rachunkowości zarządczej. Zrealizowanie tego celu wymagało identyfikacji metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami, wskazania przyczyn ich rozwoju oraz przeprowadzenia analizy poszczególnych metod z punktu widzenia zastosowanych kategorii pomiaru, generowanych zbiorów informacji i celów, dla których informacje te są opracowywane. Celem aplikacyjnym opracowania jest ocena skali i uwarunkowań wykorzystania poszczególnych metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami w polskich spółkach giełdowych i wskazanie na tej podstawie najważniejszych czynników determinujących efektywne wykorzystanie tych metod w praktyce przedsiębiorstw.

Osiągnięcie obu celów zostało zrealizowane poprzez badania skierowanie na udowodnienie następujących tez badawczych: Pomiar prowadzony w odniesieniu do relacji z klientami jest przedmiotem badań rachunkowości zarządczej; Zmiana relacji organizacji gospodarczych z klientami wpłynęła na rozwój nowej grupy metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na klientów i relacje, jakie te podmioty utrzymują z organizacją; Pomiar relacji z klientami we współczesnej rachunkowości zarządczej jest prowadzony w trzech perspektywach: wartości dla klienta, wartości klienta oraz współkreowania wartości w sieci powiązań międzyorganizacyjnych; Wprowadzanie kolejnych perspektyw pomiaru relacji z klientami przyczynia się do rozwoju nowych metod rachunkowości zarządczej oraz modyfikacji metod już znanych; Rozwój metod zorientowanych na relacje z klientami wymaga rozszerzenia zakresu rachunkowości zarządczej o nowe zbiory informacji; Uwarunkowania praktycznego zastosowania metod rachunkowości zarządczej zorientowanych na relacje z klientami są złożone – nie można wskazać jednego czynnika determinującego pozytywny wpływ ich zastosowania na efektywność działalności organizacji gospodarczych.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 18,75

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
18,75 zł ibuk.pl
pdf
od 18,01 zł
(dla stałych klientów)
20,01 zł ebookpoint.pl
pdf
20,01 zł onepress.pl
pdf
22,50 zł zinamon.pl
pdf
22,50 zł ravelo.pl

Monika Łada - inne e-booki

E-booki podobne do "Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości"