Systemy zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie

Autor: Karol Chrabański

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W pracy podjęto starania zmierzające do wskazania sposobu lokalizowania i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie i stosujących systemy zarządzania jakością. Jest to uzasadnione możliwościami czasowymi autora i respondentów na etapie prowadzenia badań empirycznych. Punktem odniesienia pracy będą jedynie te OWO, które mają SZJ zgodny ze standardem ISO serii 9000 oraz korzystają z zaleceń stosowania tego standardu w odniesieniu do OWO, które zostały ujęte w innych normach, np. ISO/IEC.

Standard ISO serii 9000 jest łatwo rozpoznawalny na globalnym rynku. Łatwa rozpoznawalność ma związek z popularnością i powszechnością stosowania systemów zarządzanie jakością. Międzynarodowy charakter systemu zarządzania jakością i uzyskane certyfikaty ułatwią wymianę gospodarczą na globalnym rynku. Opisany główny problem badawczy można uszczegółowić poprzez podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy można ustalić wzajemne relacje pomiędzy dwoma równoprawnymi i bardzo popularnymi koncepcjami zarządzania organizacjami, tj. zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem jakością, które upoważniają do sformułowania bardzo ostrożnego przypuszczenia o wzajemnym przenikaniu się i przydatności? 2. Czy można zbudować model interpretacji wymagań zawartych w normie ISO serii 9000 oraz zaleceń ich stosowania (dalej zwany modelem) pomocny przy tworzeniu SZW w OWO? 3. Czy zaproponowany model pozwoli na zdefiniowanie hierarchii elementów wiedzy w OWO stosującej SZJ? 4. Jakie są możliwe kierunki analizy wiedzy w OWO po zbudowaniu SZW, dla którego nośnikiem jest SZJ?

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
19,50 zł ibuk.pl
pdf
20,80 zł onepress.pl
pdf
od 18,72 zł
(dla stałych klientów)
20,80 zł ebookpoint.pl
pdf
23,40 zł ravelo.pl
pdf
23,40 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Systemy zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie"