Seria: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 5

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Zostały w niej poruszone tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach.

Zawiera również doniesienia praktyków ze Słowacji i z Czech wychowujących dzieci ze specjalnymi potrzebami.