Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny

Autor: Karolina Wierczyńska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Prezentowana monografia dotyczy przesłanek dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny, czyli określonych w obowiązujących przepisach warunków, od których uzależniona jest możliwość prowadzenia sprawy przed tym Trybunałem.

Szczegółowej analizie poddano przesłanki wymienione w art. 17 Statutu MTK: – brak działania państwa, – brak woli, – niezdolność do prowadzenia postępowania, – wystarczającą wagę sprawy oraz – zakaz ne bis in idem. Opracowanie wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie oraz weryfikuje tezy postawione przez autorów zagranicznych. W żadnej z pozycji literatury zagranicznej czy polskiej nie przedstawiono pełnego standardu zachowania państwa w odniesieniu do postępowań przed MTK. W tym zakresie niniejsza monografia stanowi wkład do dyskusji nad międzynarodowym prawem karnym.

dr Karolina Wierczyńska – adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, sekretarz redakcji periodyku Polish Yearbook of International Law. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół szeroko pojmowanego międzynarodowego prawa karnego, a także praw człowieka i odpowiedzialności międzynarodowej państwa i jednostki.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Formaty Cena Księgarnia
pdf
31,81 zł gandalf.com.pl
pdf
od 33,12 zł
(dla stałych klientów)
36,80 zł ebookpoint.pl
pdf
41,40 zł zinamon.pl

Karolina Wierczyńska - inne e-booki

E-booki podobne do "Przesłanki dopuszczalności wykonywania jurysdykcji przez Międzynarodowy Trybunał Karny"