Prezentowana książka jest pierwszą w historiografii próbą całościowego przedstawienia stosunków polsko-włoskich w latach 1945–1989. Na podstawie szeroko przeprowadzonej kwerendy źródłowej, obejmującej archiwalia polskie i włoskie, oraz najnowszej literatury przedmiotu Autorzy w przystępny sposób omawiają kulisy politycznych kontaktów międzypaństwowych Polski i Włoch, jak również wzajemne relacje gospodarcze, handlowe, kulturalne i naukowo-techniczne obu państw. Pokazują, że w powojennych relacjach Warszawy i Rzymu stosunkowo najtrudniejsze okazało się uzyskanie porozumienia w kwestiach politycznych, co w sposób oczywisty wynikało z ówczesnego podziału Europy i świata na bloki polityczno-militarne. Polityka zagraniczna niesuwerennej Polski była bowiem kontrolowana przez Moskwę, a polityka suwerennych Włoch często musiała się podporządkować strategii Waszyngtonu. W tych warunkach, gdy polsko-włoski dialog polityczny okazywał się jałowy, coraz większą rolę w kontaktach obu państw odgrywała współpraca kulturalna i naukowa, a zwłaszcza gospodarcza (czego najbardziej spektakularnym wyrazem była aktywność koncernu Fiata w Polsce).

O Autorach:
Maria Pasztor – prof. zw. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor wizytujący na Panthéon-Sorbonne (Paris I), stypendystka école des Hautes études en Sciences Sociales, L’Université Libre de Bruxelles, Sorbonne Nouvelle (Paris III), Sorbonne (Paris IV) oraz dwukrotnie Fundacji Lanckorońskich. W 2017 r. odznaczona prestiżowym francuskim Orderem Palm Akademickich. Autorka m.in.: Polska w oczach francuskich kół rządowych w latach 1924–1939 (1999); Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969 (2003); współautorka (z D. Jaroszem): Conflits brûlants de la guerre froide. Les relations franco-polonaises de 1945 à 1954; Polish-French Relations, 1944–-1989 (Frankfurt am Main 2015).

Dariusz Jarosz – prof. zw., pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor m.in.: Polacy a stalinizm 1948–1956 (2000); Masy pracujące przede wszystkim. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956 (2003); Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych (2010); współautor (z M. Pasztor): Afera mięsna: fakty i konteksty (2004); (z G. Miernikiem): Zhańbiona wieś Okół: opowieści o buncie (2016 – Nagroda Historyczna Polityki 2017).