Podręcznik „Podstawy automatyki” Józefa Lisowskiego zawiera podstawowe informacje z zakresu automatyki podane w sposób popularno-naukowy. Autor podejmuje w nim także rozważania teoretyczne. Pozycja przeznaczona jest dla słuchaczy specjalności: elektroautomatyka okrętowa, komputerowe systemy sterowania, transport morski, transport i logistyka, eksploatacja siłowni okrętowych, automatyka okrętowa. Celem autora było dostarczenie studentom aktualnego i kompletnego, podanego w przystępnej formie kompendium wiedzy z podstaw automatyki, przydatnego w ramach wymagań Międzynarodowej konwencji STCW, dotyczącej wyszkolenia marynarzy, wydawania im dyplomów i świadectw morskich oraz pełnienia wacht na statkach. Książka zawiera 19 rozdziałów, omawiających m.in. tematykę podstawowych pojęć i rodzajów układów automatyki, metody opisu tychże układów, ich podstawowe elementy i schematy blokowe. Ponadto porusza problematykę dotyczącą regulacji, m.in. ciągłej, korekcyjnej, cyfrowej, nieliniowej, ekstremalnej, jak również rodzajów sterowania: optymalnego, adaptacyjnego, rozgrywającego. Stosowana w publikacji terminologia pojęć podstaw automatyki jest zgodna z międzynarodowym słownikiem w zakresie techniki sterowania w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.