Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek stosowania kas rejestrujących (bez względu na wysokość osiąganych obrotów) obejmie m.in. podatników, którzy świadczą usługi:
- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);
- w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
- prawnicze, z wyłączeniem usług świadczonych przez notariuszy;
- doradztwa podatkowego;
- związane z wyżywieniem (PKWiU 56) (przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, catering.

Publikacja zawiera omówienie:
- rodzajów zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących i zasadach korzystania z nich w 2015 r.;
- procedury postępowania w przypadku powstania obowiązku zainstalowania kasy;
- skutków utraty prawa do zwolnienia;
- zasad rozliczania ulgi na zakup kasy;
- zasady prowadzenia ewidencji korekt obrotu rejestrowanego w kasie;
- rozwiązania licznych problemów związanych ze stosowaniem kas rejestrujących w praktyce w formie odpowiedzi na pytania.

W publikacji znajduje się komplet niezbędnych rozporządzeń wykonawczych w sprawie kas rejestrujących.
Publikacja nie zawiera CD.