„Terminarz rachunkowo-sprawozdawczego 2015 r. dla jednostek sektora finansów publicznych” - ta publikacja z pewnością ułatwi głównemu księgowemu oraz pracownikom służb finansowo-księgowych przestrzeganie terminów wypełniania nałożonych na nich obowiązków.