ISBN:9788374406093

Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp

Autor: Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski

Wydawnictwo: INFOR

Oszczędzasz: 22%

Od właściwego zamknięcia ksiąg zależy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego. W publikacji wskazano m.in.:
- jakich rozliczeń należy dokonać na koniec roku (rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji, korekta odpisu na ZFŚS, rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom, rozliczenie jednostki organizacyjnej z właściwym budżetem),
- jak prawidłowo ewidencjonować koszty i zobowiązania na przełomie roku,
- jak prawidłowo ewidencjonować rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
- jak prawidłowo ewidencjonować odsetki za zwłokę,
- jak prawidłowo ewidencjonować odpisy aktualizujące wartość należności, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- jak ująć zdarzenia po dniu bilansowym i jak skorygować popełnione błędy.

W 2015 r. wprowadzono zmiany we wzorze „Rachunku zysków i strat” i czy zmiany te obowiązują już przy sprawozdaniu za 2015 r.? W publikacji znajduje się szczegółowy instruktaż wypełniania wszystkich części sprawozdania finansowego:
- bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (dołączono specyfikację do sald kont bilansowych),
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po kolei opisano każdą pozycję całego sprawozdania finansowego – wskazano powiązanie poszczególnych pozycji z kontami księgowymi i paragrafami klasyfikacji budżetowej, podano wskazówki sporządzania informacji uzupełniających. Zaprezentowano przykłady wykazów wzajemnych rozliczeń, podlegających wyłączeniu w poszczególnych częściach (elementach) łącznego sprawozdania finansowego. Ponadto wskazano, w jaki sposób należy sprawdzić spójność sprawozdania finansowego z poszczególnymi jego elementami, ze sprawozdaniami budżetowymi oraz ze sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.
Najlepsza cena: Vagabook
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.48 zł

Znaleziono 11 ofert ebooków od 69.42 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
69.78 zł ebuczek.pl
pdf
69.42 zł vagabook.pl
pdf
69.65 zł gandalf.com.pl
pdf
od 64.08 zł
(dla stałych klientów)
71.20 zł ebookpoint.pl
pdf
73.87 zł litres.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
75.65 zł ibuk.pl
pdf
80.10 zł zinamon.pl
pdf
81.27 zł virtualo.pl
pdf
  53.40 zł
w programie Nexto Premium
82.77 zł nexto.pl
pdf
89.00 zł woblink.pl
pdf
89.00 zł publio.pl

Maria Jasińska - inne e-booki

Grzegorz Kurzątkowski - inne e-booki

E-booki podobne do "Zamknięcie roku oraz instrukcja sprawozdania finansowego za 2015 r w jsfp"