Od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzony pakiet licznych zmian w przepisach VAT. Nowe przepisy zwiększają formalizm tego podatku oraz wprowadzają nowe obowiązki oraz sankcje za nieprawidłowości w rozliczeniach.

Zmiany dotyczą m.in.:

· zasad rejestracji podatników VAT,

· prowadzenia ewidencji VAT, w tym w rejestrowanej w kasach rejestrujących,

· podatku płaconego na zasadach odwrotnego obciążenia,

· odpowiedzialności nabywców za VAT nierozliczony przez sprzedawcę,

· składania deklaracji i informacji podsumowujących.

Książka zawiera:

  • Ujednolicony tekst ustawy o VAT,
  • Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,
  • Komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2017 r. w formie tabelarycznego przewodnika po zmianach.

Prezentowany przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko na czym polega zmiana, ale też dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.