ISBN:9788374625432

Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy

Autor: Janusz Bryk Dominik Hryszkiewicz

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Stron: 190

Opłacalność: 6.29 zł/100 stron

Zainicjowane na przełomie lat 90. XX wieku w Polsce przemiany transformacyjne i modernizacyjne rozpoczęły proces istotnych zmian w administracji publicznej. Objęły one swym zasięgiem zarówno obszar prawny, jak i instytucjonalny. To z kolei było efektem zmiany filozofii funkcjonowania oraz sposobu myślenia o tzw. sektorze publicznym. Znalazło to odzwierciedlenie w działaniach na szczeblu politycznym i społecznym. Wizja funkcjonowania administracji publicznej nie była (i nie jest obecnie) jednakowa i zgodna światopoglądowo. Wynika to przede wszystkim z odmiennych poglądów dotyczących funkcjonowania państwa, które w naturalny sposób determinuje sposób postrzegania uprawnień, struktur oraz roli administracji publicznej w życiu społecznym i gospodarczym. Reforma samorządowa zapoczątkowana w 1990 roku miała doprowadzić do odtworzenia samorządności w Polsce oraz zdobycia zaufania społecznego. Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne i prawne doprowadziły do zmiany postrzegania usług publicznych jako tych, które powinny wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Współczesne wyzwania cywilizacyjne oraz zachodzące procesy globalizacyjne pokazały pewną słabość sektora publicznego zwłaszcza w obszarze strukturalnym i prawnym. Problemy współczesnych, szeroko rozumianych, instytucji publicznych w Unii Europejskiej pokazują słabe strony zorganizowania tych podmiotów, a co za tym idzie — ich skostniałość organizacyjną w konfrontacji ze współczesnymi wyzwaniami. Niektórzy autorzy piszą nawet o kryzysie usług publicznych w obliczu nowych procesów społeczno-gospodarczych oraz o konieczności głębokich reform w tym obszarze. Niniejsze opracowanie zawiera zbiór zagadnień szczególnie ważnych z punktu widzenia zarządzania instytucjami publicznymi. Intencją autorów było wskazanie obszarów szczególnie istotnych z punktu widzenia praktyki kierowniczej w tego typu organizacjach, często pomijanych w opracowaniach podejmujących problematykę zarządzania instytucjami publicznymi. Redaktorzy liczą na to, że publikacja przyczyni się do wzbogacenia oferty wydawniczej przede wszystkim dla praktyków na co dzień zajmujących się procesem zarządzania w organizacjach typu non profit. Kierowanie czy zarządzanie? Sterowanie, rządzenie, administrowanie, przywództwo czy dowodzenie? Czym jest kierowanie i zarządzanie w organizacji publicznej, z czego się składa i jak odróżniać jego podstawowe pojęcia — niech próbą wyjaśnienia różnic będzie właśnie ta książka. W literaturze przedmiotu, czyli w teorii naukowego zarzadzania, można spotkać w tej kwestii różne podejścia. Zamiarem autorów było, by niniejsza publikacja stanowiła swoistą kontynuację i rozszerzenie opracowania pt. Podstawy organizacji i kierowania. Wybrane problemy pod redakcją naukową Andrzeja Misiuka i Kazimierza Rajchela, które ukazało się w roku 2002 nakładem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Problematyka poruszona w monografii koncentruje się wokół wybranych, najnowszych opracowań i zagadnień z obszaru zarządzania kadrami, przywództwa, struktur organizacyjnych, zarządzania wizerunkiem, pracy zespołowej i podejmowania decyzji. Książka przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i praktyków, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania. Z pewnością będzie również pomocna dla osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnego przywództwa w organizacji.

Najlepsza cena: Ebuczek
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 8 ofert ebooków od 11.96 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
11.96 zł ebuczek.pl
pdf
13.14 zł litres.pl
pdf
od 12.29 zł
(dla stałych klientów)
13.66 zł ebookpoint.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
13.66 zł ibuk.pl
pdf
15.19 zł swiatebookow.pl
pdf
15.40 zł zinamon.pl
pdf
  10.24 zł
w programie Nexto Premium
15.88 zł nexto.pl
pdf
17.07 zł virtualo.pl

E-booki podobne do "Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy"