Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem

Autor: Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński Kuba Jałoszyński

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Stron: 696

Opłacalność: 4.29 zł/100 stron

Zagrożenia terrorystyczne Rzeczpospolitej Polskiej są pochodną zagrożeń dla świata i Europy, choć w chwili obecnej z całą pewnością są one mniej intensywne niż w innych regionach kontynentu. Jak się powszechnie uważa, Polska nie należy do krajów bezpośrednio zagrożonych terroryzmem, istnieją jednak przesłanki, dla których nie można wykluczyć, że zainteresowanie organizacji tego typu naszym krajem będzie wzrastać. Oceniając stan polskiego systemu prawnego, dotyczącego zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi, należy podkreślić, że następuje jego ciągła ewolucja, zmierzająca do wypracowania jak najlepszych warunków legislacyjnych do walki z tym zjawiskiem. Od wielu lat Polska sukcesywnie wprowadza do krajowego porządku prawnego odpowiednie regulacje, wypełniając tym samym zobowiązania, wynikające z podpisanych konwencji czy członkostwa w Unii Europejskiej. Aktywność prawotwórcza nie ogranicza się jedynie do implementacji tych regulacji do istniejących już aktów prawnych. Przyjmuje ona również postać inicjowania i przyjmowania nowych krajowych aktów normatywnych, dotyczących zwalczania terroryzmu. Przykładem takiej aktywności jest właśnie ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Dyskusja nad kształtem ustawy dopiero się rozpoczyna. Wzbudza ona pewne kontrowersje, z jednej bowiem strony państwo gwarantować powinno bezpieczeństwo i konstytucyjne gwarancje wolności i równości obywatelom, z drugiej zaś — w pewnych okolicznościach — muszą one zostać ograniczone w imię walki z terroryzmem i jego przejawami. Elementem dyskusji, o której mowa, jest również niniejsza publikacja, odnosząca się do ustawowych regulacji w zakresie działań antyterrorystycznych w Polsce, na tle ogólnej charakterystyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych, a także prawnych i praktycznych aspektów zwalczania terroryzmu w Europie i na świecie.

Najlepsza cena: Rawelo
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.16 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 29,88

Formaty Cena Księgarnia
pdf
29,88 zł ravelo.pl
pdf
  23,90 zł
w programie Nexto Premium
37,85 zł nexto.pl
pdf
37,85 zł swiatebookow.pl
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
39,20 zł ibuk.pl
pdf
39,84 zł virtualo.pl
pdf
44,10 zł zinamon.pl

Waldemar Zubrzycki, Aleksander Babiński Kuba Jałoszyński - inne e-booki

E-booki podobne do "Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem"