Nowe zjawiska w dobie pandemii COVID-19. Implikacje społeczne