ISBN:9788374834247

Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe

Autor: Jacek Wojciech Giezek, Stanisław Sołtysiński, Marcin Spyra

Wydawnictwo: C. H. Beck

Tom V obejmuje, oprócz szczegółowego przedstawienia problematyki odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych, komentarz do przepisów:
  • Kodeksu cywilnego regulujących zagadnienia prokury i firmy,
  • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego oraz
  • rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).
W dziele uwzględniono, w stosunku do poprzedniego wydania, ostatnie zmiany do wymienionych aktów prawnych, a także nowe poglądy w doktrynie i judykaturze.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Jacek Wojciech Giezek - inne e-booki

Stanisław Sołtysiński - inne e-booki

Marcin Spyra - inne e-booki