ISBN:9788374836340

Sądownictwo polubowne (arbitraż)

Autor: Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik

Wydawnictwo: C. H. Beck

Opracowanie omawia instytucję sądownictwa polubownego, uwzględniając zarówno polską, jak i zagraniczną doktrynę prawniczą w świetle nowych uregulowań prawnych (Część piąta Kodeksu postępowania cywilnego) oraz wskazano sposoby rozwiązywania mogących powstać w związku z nimi problemów.

W poszczególnych rozdziałach omówiono istotę i rodzaje arbitrażu, kwestie zapisu i postępowania przed sądem polubownym, omówiono również charakter prawny instytucji arbitrów sądów polubownych oraz relacje pomiędzy sądem polubownym, a sądem powszechnym.

Książka zawiera również Aneks z wzorami czynności związanych z działalnością sądu polubownego.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas