ISBN:9788374837071

Prawo spółek osobowych. System Prawa Prywatnego. Tom 16

Autor: Jerzy P. Naworski, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański

Wydawnictwo: C. H. Beck

W Tomie 16. analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek osobowych. Omówione zostały następujące zagadnienia: systematyka i źródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek - zagadnienia ogólne, nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna.

Ponadto z detalami opracowano wszelkie prawne aspekty istnienia poszczególnych spółek począwszy od procedury zakładania i rejestracji, poprzez wzory umów, odpowiedzialność prawną wspólników, ich obowiązki, zasady prowadzenia spraw i reprezentacji aż do ustania działania spółki.


Przedmowa:

Zagadnienia ogólne prawa spółek (systematyka i źródła prawa spółek, konstrukcja prawna spółki osobowej, umowa spółki, instytucje wspólne prawa spółek, odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek, nadużycie formy spółki, spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym), problematyka spółki cywilnej oraz prawo spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) zostały ujęte w Tomie 16 i Tomie 17 Systemu Prawa Prywatnego.

W niniejszym Tomie analizie poddano zagadnienia ogólne (i wspólne) prawa spółek, spółkę cywilną oraz problematykę czterech osobowych spółek handlowych, tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Prezentowana publikacja jest dziełem dziesięciu autorów, którzy opracowali poszczególne rozdziały niniejszego Tomu - podane obok w zestawieniu zbiorczym. Każdy z autorów odpowiada za sposób ujęcia omawianych zagadnień oraz treść prezentowanych przez siebie poglądów.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lutego 2008 r.

Prof. dr hab. Andrzej Szajkowski

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Jerzy P. Naworski, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański - inne e-booki