ISBN:9788374837118

Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowoadministracyjnym

Autor: Maria Grzymisławska-Cybulska, Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Mariusz Swora

Wydawnictwo: C. H. Beck

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze kompleksowe omówienie kosztów i opłat w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowo-administracyjnym. Pierwsza część książki zawiera analizę przepisów związanych z przedmiotową materią z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych, powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego. W drugiej części publikacji zawarte są najważniejsze akty prawne regulujące koszty i opłaty w poszczególnych rodzajach postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Całość publikacji uzupełniają wybrane tezy orzeczeń dotyczące przedmiotu opracowania oraz wzory formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy prawnej.
Książka adresowana jest zarówno do teoretyków prawa, jak i do praktyków sądownictwa administracyjnego, studentów i urzędników.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Maria Grzymisławska-Cybulska - inne e-booki

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk - inne e-booki

Mariusz Swora - inne e-booki