Europejskie fundusze 2014-2020

Autor: Agnieszka Filipek

Wydawnictwo: SELF-PUBLISHER

Stron: 322

Opłacalność: 20.09 zł/100 stron

Oszczędzasz: 24%

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014–2020 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, - aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, - ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. Opisuje najważniejsze wprowadzone zmiany w polityce spójności 2014–2020 dotyczą w szczególności następujących zagadnień:

1. Programowanie strategiczne,
2. Koncentracja tematyczna,
3. Warunkowość ex-ante,
4. Ramy wykonania (performance framework),
5. Zarządzanie i kontrola,
6. Duże projekty,
7. Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi,
8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),
9. Europejska Współpraca Terytorialna.

Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wersja PDF nie zawiera treści Ustawy. Zawiera komentarze do poszczególnych, części, artykułów, tytułów Rozporządzenia.

Najlepsza cena: eBookpoint
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.46 zł

Znaleziono 10 ofert ebooków od 64,68

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 58,21 zł
(dla stałych klientów)
64,68 zł ebookpoint.pl
pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
67,20 zł ibuk.pl
pdf
71,22 zł gandalf.com.pl
pdf
75,60 zł ravelo.pl
pdf
75,60 zł zinamon.pl
pdf
75,60 zł swiatebookow.pl
pdf
  50,40 zł
w programie Nexto Premium
79,80 zł nexto.pl
pdf
84,00 zł legimi.com
pdf
84,00 zł virtualo.pl
pdf
84,87 zł publio.pl

Agnieszka Filipek - inne e-booki

E-booki podobne do "Europejskie fundusze 2014-2020"