Zgodnie z przyjętą ewolucjonistyczną koncepcją A. Kroebera cyberprzestrzeń wywodzi się bezpośrednio z kultury, stanowiąc rezultat urzeczywistnienia wartości kulturowych reprezentowanych przez jej twórców. Jest to produkt czystego umysłu, bez ograniczeń wynikających z istniejących wcześniej warunków naturalnych znanych ze świata rzeczywistego. Dlatego też stała się obiektem zainteresowań i badań w dziedzinie geografii kultury.
Książka jest próbą odpowiedzi na pytania:
– w jaki sposób ta nowa przestrzeń jest wykorzystywana? – dla jakiego rodzaju zachowań ludzkich jest ona najbardziej odpowiednia? – z jakiego rodzaju wzorcami zachowań ludzkich mamy do czynienia podczas przebywania w cyberprzestrzeni? – jaki wpływ na człowieka posiadają doświadczenia zdobyte w cyberprzestrzeni? – w jaki sposób ludzie orientują się i poruszają w cyberprzestrzeni? – czy cyberprzestrzeń stanowi jedynie proste odzwierciedlenie kultury jej twórców?