Książka stanowi praktyczny przewodnik prezentujący:
  • dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw źródła finansowania
  • instrumenty pomocy finansowej dla małych i średnich firm w Polsce
  • warunki pozyskania kapitału na rynku zewnętrznym oraz strukturę finansową polskich małych i średnich firm.


  • W publikacji przedstawione zostały alternatywne dla kredytu bankowego źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, a także analiza działalności:
  • funduszy pożyczkowych
  • funduszy poręczeniowych
  • sieci aniołów biznesu
  • funduszy inwestycyjnych venture capital


  • W przystępny sposób zaprezentowano tu zasady funkcjonowania pozabankowych instytucji finansowych, ich obszar działalności oraz czynniki zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie ich strategii (w tym dobór inwestycji). Autorka zidentyfikowała na podstawie rozległych badań porównawczych i własnych doświadczeń praktycznych przyczyny dotychczasowego niewielkiego wykorzystania źródeł finansowania oferowanych przez organizacje pozabankowe wspierane przez Unię Europejską. W podsumowaniu przedstawione są propozycje przezwyciężenia barier w dostępie do kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa.