ISBN:9788375371345

Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady.

Autor: Michał Kuliński

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Stron: 48

Opłacalność: 95.08 zł/100 stron

Oszczędzasz: 7%

"Tematyka Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne. Korzyści W publikacji znajdziesz odpowiedzi naszereg pytań m.in.: kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego? jakie są ograniczenia wpozwoleniu nabudowę,a jakiew decyzji o warunkach zabudowy? w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego? co rozumie się przez pojęcie „działki sąsiedniej? I wiele innych przykładów z orzecznictwa wplanowaniuizagospodarowaniu przestrzennym Spis treści Brak gwarancji niezmienności otoczenia Linia zabudowy Ład przestrzenny Lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową Pojęcie działki sąsiedniej Lokalizacja inwestycji celu publicznego może przekształcić ład przestrzenny Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Prawo własności nie ma prymatu przy planowaniu przestrzennym Jeden plan miejscowy dla jednej nieruchomości Obliczanie powierzchni obiektu handlowego wielkopowierzchniowego Kontynuacja „funkcji” w planowaniu przestrzennym Sąsiad jako strona w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy Przeznaczenie terenu na podstawie ewidencji gruntów i budynków Obowiązek organów uzasadnienia rozstrzygnięcia Plan przestrzenny jako kryterium dopuszczalności użytkowania wieczystego w prawo własności Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości Plan miejscowy bez zakazów adresowanych do indywidualnych podmiotów Nadużycie uprawnień gminy w ustaleniu planu miejscowego Przesłanki zgodności z prawem planu miejscowego Ograniczenia w pozwoleniu na budowę a nie w decyzji o warunkach zabudowy Interes prawny przy zagospodarowaniu terenu Tryb pracy nad planem miejscowym Ochrona interesu prawnego właścicieli nieruchomości przy tworzeniu planu Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu Ustalenia studium wiążące dla organów gminy Plan musi być zgodny ze studium Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych do studium Studium nie może stanowić podstawy odmowy zgody na inwestycję Studium wiążące tylko przy sporządzaniu planu miejscowego Uchwalenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe "
Najlepsza cena: Nexto
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.27 zł

Znaleziono 3 ofert ebooków od 45.64 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
  29.45 zł
w programie Nexto Premium
45.64 zł nexto.pl
pdf
49.08 zł swiatebookow.pl
pdf
49.08 zł publio.pl

Michał Kuliński - inne e-booki

E-booki podobne do "Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady."