Tematyka

W publikacji został omówiony pełny zakres kontroli stanu technicznego budynku z instalacją gazową wraz z obowiązkami właściciela obiektu budowlanego. Skupiono się również na zasadach przeprowadzania kontroli szczelności przewodów gazowych, a także elementów ich wyposażenia.

 

Korzyści

Dzięki poradnikowi uzyskasz informacje dotyczące instalacji gazowych w kontrolowanym obiekcie budowlanym. Tematyka ta będzie także pomocna przy kontroli stanu technicznego instalacji gazowych od przyłączy do pionów gazowych. Zapoznasz się także w jaki sposób zlokalizować nieszczelność przy napełnionych paliwem gazowym przewodach.