Publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne. Przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność zamawiającego i wykonawcy. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę.

Publikacja zawiera:

  • praktyczne wskazówki zarówno dla zamawiających jak i wykonawców,
  • zebrane w jednym miejscu wszystkie procedury wraz z podstawą prawną,
  • w przejrzysty sposób wypunktowane działania uczestników zamówień publicznych oraz niezbędne terminy.