Rola Chin w stosunkach międzynarodowych, zarówno politycznych, jak i gospodarczych, rośnie. Państwo Środka jest obecnie drugą gospodarką świata i prowadzi dialog z innymi mocarstwami coraz bardziej asertywnie. Z tym wzrostem pozycji Chin powinna zdaniem autorów pójść także liczba poświęconych im opracowań naukowych i popularnych. Publikacja powstała we współpracy z Katedrą Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.