ISBN:9788375878691

Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście

Autor: Agnieszka Barczykowska

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 44.20 zł.

Oszczędzasz: 35%

[…] Monografia jest bardzo oryginalnym opracowaniem – o charakterze informacyjno-podręcznikowym, a zarazem eksplikacyjnym, analizującym zarys problematyki pojęcia „kapitał społeczny”. Czytelnik odnajdzie w niej wiele impulsów przydatnych w poszerzeniu pól badawczych we współczesnej pedagogice społecznej, pedagogice specjalnej czy socjologii wychowania. […] Na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych publikacja uwiarygodnia swój status jako typ eksploracji, prezentacji danych i propozycji określanych w świecie mianem active research […]. Odegra poważną rolę w praktyce nauczania uniwersyteckiego i to nie tylko w obszarze pedagogiki społecznej, ale także w pedagogice resocjalizacyjnej, socjologii miasta bądź też edukacji międzykulturowej (regionalnej).

 

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy przedstawia teoretyczne rozważania na temat kapitału społecznego. Przybliżono w nim pojęcie i genezę koncepcji kapitału społecznego, klasyczne opracowania zagadnienia, a także najnowsze ich uzupełnienia. W rozdziale drugim omówiono źródła kształtowania się kapitału społecznego na wybranych poziomach struktury społecznej. Podjęto również próbę wyjaśnienia, dlaczego w Polsce, mimo dwóch dekad życia w porządku demokratycznym, jest on wciąż na tak niskim poziomie. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę wielkiego miasta jako obszaru kształtowania się kapitału społecznego oraz rozważania nad związkami kapitału społecznego z patologią w świetle dotychczasowej literatury przedmiotu. Rozdział czwarty otwiera część empiryczną książki. Przedstawiono w nim metodologiczne podstawy oraz informacje dotyczące użytych metod i technik badawczych, jak również próbę badawczą. Ostatnie dwa rozdziały zawierają wyniki badań własnych. Na bazie zgromadzonych danych empirycznych oszacowano, jakimi zasobami kapitału społecznego dysponują badane społeczności wielkomiejskie, co stanowiło punkt wyjścia do analizy wzajemnych związków między kapitałem a występowaniem zjawisk patologii społecznej na obszarze poznańskiej Wildy i Grunwaldu, a dokładniej: mieszczących się w ich granicach wielkomiejskiego blokowiska oraz obszaru kulturowo zaniedbanego. Analiza ma charakter nie tylko statystyczny, ale również przestrzenny. Tę część publikacji zamyka zakończenie zawierające wnioski z przeprowadzonych badań, a całość dopełniają spisy schematów, tabel i wykresów oraz bibliografia.

Najlepsza cena: Zinamon
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.37 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 44.20 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
  34.82 zł
w programie Nexto Premium
53.98 zł nexto.pl
mobi epub
45.90 zł ebuczek.pl
mobi epub
58.04 zł legimi.com
mobi epub
58.04 zł virtualo.pl
pdf
44.20 zł zinamon.pl
pdf
od 6.92 zł
(dostęp online)
44.88 zł ibuk.pl
pdf
60.52 zł swiatebookow.pl
pdf
67.99 zł publio.pl
pdf
68.00 zł woblink.pl

Agnieszka Barczykowska - inne e-booki

E-booki podobne do "Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście"