Niniejsza publikacja jest próbą opisu ważnego problemu, jakim jest współdziałanie szkoły specjalnej i rodziny w celu zaspokajania potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego dziecka lekko upośledzonego umysłowo. Autorka postanowiła ustalić na podstawie badań, jakie są realne możliwości stymulowania rozwoju dzieci w obecnych warunkach społecznych i oświatowych.
Przeprowadziła wnikliwą analizę polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących roli rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej, a także istoty upośledzenia umysłowego. Wskazuje główne założenia programu optymalizacji współdziałania tych dwóch środowisk wychowawczych. Prezentuje wyniki badań, które ukazują możliwości form stymulowania rozwoju dziecka w szkole i w rodzinie, związek między warunkami rozwoju biopsychosocjokulturalnego dziecka w rodzinie, wydolnością wychowawczą rodziców a poziomem zagrożenia tego rozwoju. Dołączony do książki materiał badawczy jest wzbogacony opisami 20 przypadków uczniów, stanowiących ilustrację danego zagrożenia lub uwarunkowania.
Publikacja Doroty Smykowskiej może być nieocenionym źródłem wiedzy zarówno dla osób zawodowo zajmujących się wychowaniem i nauczaniem dzieci upośledzonych umysłowo, jak i przygotowujących się do takiej pracy. Przede wszystkim jednak może być przewodnikiem dla nauczycieli, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia we współpracy z rodzicami dziecka upośledzonego umysłowo. Może być także użyteczna dla tych pedagogów, którzy nie są zadowoleni z dotychczasowych sposobów współdziałania z rodzicami.