Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów Oddziałów Medycyny Laboratoryjnej, kierunku analityka medyczna. Jednak, jak zaznaczył w swej recenzji prof. dr hab. med. Jan Prokopowicz: „Pozycja ta zawiera wiele informacji klinicznych i w związku z tym może być użytecznym źródłem informacji dla studentów wydziałów lekarskich, studentów wydziału pielęgniarstwa, jak również dla wszystkich tych, którzy przygotowują się do specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej.” Podręcznik ten, poświęcony badaniom z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, jest uzupełnieniem wiadomości z tej dziedziny na polskim rynku wydawniczym. W tej pozycji książkowej, obok rozdziałów dotyczących gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej oraz zaburzeń narządowych, znalazły się zagadnienia rzadko publikowane w opracowaniach zbiorowych, dotyczące m.in. diagnostyki laboratoryjnej chorób neurologicznych, reumatycznych, zaburzeń hormonalnych w ginekologii i położnictwie, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zakażeń grzybami chorobotwórczymi. Autorami książki są wybitni specjaliści, naukowcy i praktycy z różnych dziedzin medycyny, w tym medycyny laboratoryjnej. Redaktor naukowy – prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński jest specjalistą z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej, wieloletnim nauczycielem akademickim, wykładowcą i organizatorem kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych. Książka jest podzielona na 14 rozdziałów, z których każdy zawiera wprowadzenie oraz opis metod badawczych wykorzystywanych do szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej chorób. Na końcu rozdziałów zamieszczono podstawowe piśmiennictwo źródłowe, które ułatwi Czytelnikowi poszerzenie wiadomości w zakresie omawianych zagadnień. Każdy rozdział kończy się zestawem pytań kontrolnych, które umożliwią sprawdzenie zdobytej wiedzy.