Rozmaitości filozoficzne to książka dla myślących. Porusza jedne z najciekawszych zagadnień filozoficznych, przed którymi wcześniej czy później staje każdy myślący człowiek. Najważniejsze zagadnienia, to: czy grozi nam globalna katastrofa? czym jest filozofia przyrody nieożywionej? co znaczy, że „życie jest zorganizowanym ruchem materii”? czy wszystko wokół ma związek z matematyką? byt w świetle współczesnej fizyki…