Przełomowy sukces osiąga się dzięki samonapędzającym się zespołom!

Adrian Gostick oraz Chester Elton, bestsellerowi autorzy i znani konsultanci specjalizujący się w dziedzinie przywództwa, napisali przełomowy poradnik na temat tworzenia wysoce efektywnych zespołów.

Badania wskazują, że zaledwie 20 procent zespołów choćby zbliża się do pełnego wykorzystywania własnego potencjału.

W jaki sposób twój zespół może znaleźć się w tym gronie?

Na podstawie przełomowych danych zgromadzonych przez Best Companies Group podczas wywiadów z udziałem 350 tysięcy osób, a także na podstawie niezwykłych analiz wyjątkowych zespołów funkcjonujących w wiodących firmach, takich jak , Pepsi Beverages Company czy Madison Square Garden, autorzy zidentyfikowali kluczowe cechy charakterystyczne dla członków przełomowych zespołów. Wskazali również zestaw zasad obowiązujących w wybitnych zespołach – zasad kształtujących kulturę pozytywnej pracy zespołowej i umożliwiających osiąganie nadzwyczajnych rezultatów.

Odwołując się do licznych, konkretnych historii zaczerpniętych ze zgromadzonych materiałów, autorzy objaśniają szczegółowo, w jaki sposób funkcjonują badane przez nich wybitne zespoły. Wskazują przy tym, że menedżer może doprowadzić do przeobrażenia swojego zespołu w grupę wybitnych pracowników, zabiegając o:

  • Większą precyzję w wyznaczaniu celów
  • Większe zaufanie wśród członków zespołu
  • Bardziej otwarty i szczery dialog
  • Większe poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu
  • Wyrażanie adekwatnego uznania dla wkładu wnoszonego przez poszczególnych członków zespołu

Niezwykłe historie o funkcjonowaniu tych zespołów stanowią prosty, ale przemawiający do wyobraźni opis kroków, które należy podjąć, aby wprowadzić swój zespół na poziom przełomowych osiągnięć, aby rozpalić w nim pasję i wizję niezbędną do przeprowadzenia pomarańczowej rewolucji.

O AUTORACH

Adrian Gostick jest współautorem przełożonej na język polski Zasady marchewki (The Carrot Principle) oraz The Daily Carrot Principle. Obie książki znalazły się na liście bestsellerów „New York Timesa” i trafiły na rynki ponad pięćdziesięciu krajów świata. Gostick należy również do grona liderów firmy O.C. Tanner Company, prowadzącej działalność wydawniczą i szkoleniową w obszarze zaangażowania pracowników.

Chester Elton jest współautorem marchewkowych bestsellerów, popularnym prelegentem specjalizującym się w tematyce motywacji oraz wpływowym ekspertem w dziedzinie globalnych trendów na rynku pracy. Jest wiodącym konsultantem i badaczem firmy O.C. Tanner w dziedzinie zaangażowania pracowników, współpracuje z licznymi klientami z listy Fortune 100. Zaprasza na stronę .

OPINIE

Ta książka może zmienić twoją firmę, ponieważ uczy, jak tworzyć wybitne zespoły zdolne wywierać efekt »wow« dla klientów, pracowników oraz dostawców.

Tony Hsieh, dyrektor generalny, , autor książki Dawaj innym szczęście

Prawdziwy przełom. Gostick i Elton wprowadzają nas na nowe wyżyny rozwijania wybitnych zespołów. Ta książka zapewni ci wyniki na światowym poziomie!.

Marshall Goldsmith, trener pracujący z menedżerami wysokiego szczebla i autor książki Pozytywne nastawienie

W tej książce udało się uchwycić istotę przywództwa oraz możliwość kształtowania przez liderów takich zespołów, które rzeczywiście pracują i osiągają coś istotnego.

G.J. Hart, prezes i dyrektor generalny Texas Roadhouse, Inc.