„Angielski. Konwersacje” to kurs przeznaczony do samodzielnej nauki języka angielskiego. Dedykowany jest nie tylko osobom, które dopiero zaczynają uczyć się języka, ale także tym, którzy pragną uporządkować i wzbogacić posiadaną już wiedzę.
Kurs obejmuje 17 uporządkowanych tematycznie lekcji, w których znajdują się nagrane przez rodowitych Brytyjczyków dialogi, a także związane z danym tematem niezbędne słówka, zwroty i zdania. Scenki i dialogi zostały opracowane tak, aby uczyć typowych zwrotów używanych w języku mówionym. Dodatkowym uzupełnieniem kursu jest podręcznik (plik pdf) zawierający pełny tekst nagrań, a także słownictwo podsumowujące każdą lekcję i ćwiczenia utrwalające przerobiony materiał.